България потвърди готовността си да приеме Турския поток

Владимир Малинов, изпълнителен директор на Булгартрансгаз, заяви: „България ще може да
осигури транзитни доставки на газ за Гърция и Северна Македония от Турския поток от 1 януари
2020 г.“
potok
Според Владимир Малинов, до края на тази седмица газът ще започне да запълва участък от
тръбопровода с дължина от 11 километра на своята територия, а Турция от своя страна ще пренася
газ през 140-километровия си участък.
Припомнете си, че газът от Турски поток ще отиде в Европа през България — до Сърбия и Унгария. В
България необходимата инфраструктура трябва да бъде изградена през първата половина на 2020
г.
Очевидно българското ръководство успя да преодолее силното противопоставяне на определени
сили в ЕС и САЩ при изпълнението от страна на българската страна на своята част от проекта
„Турски поток“.
Този път беше обявена ясна дата за готовността на българската част от газопровода да получи
руски газ — 15 декември.
Игор Перминов

Коментари:

Зареждане ...