България ще бъде водеща нация за учредяване на нов проект по Доверителния фонд на НАТО по инициативата за изграждане на отбранителен и свързан със сигурността капацитет (DCB), съобщиха от Министерския съвет.

Източник: БГНЕС

Правителството прие решение, с което одобрява поемането от Република България на ролята на водеща нация за учредяване на проект по Доверителния фонд на НАТО за разширяване на помощта към Йордания в подготовката на служители в областта на управлението на кризи.

Изпълнител на проекта е Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR СОЕ) в София.

За финансирането на набелязаната серия от специфични дейности на CMDR-COE се предвижда да бъде приложен механизмът на Доверителния фонд на НАТО по DCB.

От България не се изисква пряк финансов ангажимент. Приносът на страната ни се разглежда като алтернативен («in-kind» contribution) в контекста на предоставяните от България значителни ресурси в качеството й на Рамкова страна на CMDR-COE. Общата стойност на предложения нов проект по DCB за Йордания се оценява на 157 836 евро.

Участието на CMDR СОЕ с конкретен принос и водещата роля на България по предложения проект за Йордания предоставя отлична възможност за разширена изява и по-голяма видимост за дейността на Центъра и демонстриране на ангажираността на България с практическото изпълнение на стратегическите решения на Алианса, съобщи News.bg.

Тагове: ; ; ; ;