Отмениха забраната Николай Малинов да напуска страната, поканен е на събитие в Русия

Получен е сигнал от Мария Макрелова, прокурор в Специализираната прокуратура във връзка с дело на обвиняемия Николай Малинов, който е с мярка неотклонение «парична гаранция в размер на 50 000 лв.»

С постановление от 10 септември 2019 г. на същия е наложена забрана да напуска пределите на страната.

От сигнала става ясно, че на 21 октомври е постъпило искане наложената процесуална мярка да бъде отменена. Като мотив се посочват предстоящи събития, на които Николай Малинов е поканен в Русия.

На 23 октомври искането от защитниците на обвиняемия Малинов е изпратено до Спецпрокуратурата.

След това съдия Андон Миталов е постановил «Разрешава на Николай Симеонов Малинов да напусне пределите на Република България за времето от 01.11.2019 г. до 05.11.2019 г. включително. »

Съдът е бил сезиран с искане за отмяна на мярката за процесуална принуда «Забрана за напускане на пределите на Република България».

В рамките на това производство, той може да отмени забраната или да остави искането без уважение. Вместо това, съдия Миталов е разрешил на обвиняемия Николай Малинов да напусне страната за определен период от време /01.11.2019 г. — 05.11.2019 г./, без да се произнася по направеното пред него искане за цялостна отмяна на мярката и без е надлежно сезиран , т. е. произнесъл се е по жалба срещу несъществуващ прокурорски отказ.

На практика, съдията се е произнесъл по реда на чл. 68 ал. 4 НПК — разрешение за напускане на страната за определен период от време, при действаща по принцип забрана по чл. 68 ал. 1 НПК.

За да го направи обаче, е нужно обвиняемият или неговият защитник да са отправили такова искане до наблюдаващия прокурор, в срока по ал. 3 той да е отказал исканото разрешение и отказът му да бъде обжалван пред съда — чл. 68 ал. 4 НПК.

Така, искането е за отмяна на мярката по чл. 68 ал. 1 НПК, а произнасянето с цитираното определение — за еднократно разрешение за напускане на страна, като то е направено «директно», без да има произнасяне на прокурор под формата на отказ и без съдът да е сезиран с жалба срещу такъв отказ.

В мотивите на определението се сочи като ред за производството чл. 68 ал. 5 НПК и че предмет на разглеждане е депозирано «искане», което обаче впоследствие се определя като «жалба». Това съобщи News.bg.

Коментари:

Зареждане ...