Канада приема мигранти след «тест за ценности»

Канадска провинция ще изисква от икономически имигранти да държат «тест за ценностите». Това е част от новопредложена политика на Квебек, информира Би Би Си.

Премиерът на провинцията Франсоа Лего заяви, че потенциалните имигранти трябва да са наясно с ценности като равнопоставеност на жените и мъжете. Провинциалното правителство обяви, че въпросите на теста ще са на базата на местната харта на правата

Политиката ще влезе в сила от 1 януари 2020 г.

Потенциалните имигранти могат повторно да се явят на онлайн теста за ценностите, ако се провалят. Те трябва да отговорят правилно на 75% от въпросите. Също имат възможност да вземат курс, който покрива темите в теста, ако се затрудняват с изпита.

Лего отбеляза, че имигрантите също трябва да са наясно със светските закони в провинцията, които забраняват на държавни служители да носят религиозни символи на работното място.

Тестът от 20 въпроса засяга демокрацията, френскоговорящото общество в Квебек, държавния секуларизъм и равенството между мъжете и жените.

Целта е мигрантите да се интегрират в обществото и да зачитат ценностите на Квебек.

Местните власти са изчислили, че 26 300 имигранти ще се явят на теста през следващата година.

Квебек има специално споразумение за имиграцията с федералното правителство на Канада, съобщи News.bg.

Коментари:

Зареждане ...