Съветникът на президента на Русия в сферата на информационната сигурност Андрей Крутских счита, че активността на вредоносния софтуер е започнал да заплашва цели сектори от икономиката по света.

«Най-голямата опасност се заключава в това, че инцидентите в онлайн-пространството могат да доведат до пълномащабен конфликт, дори до война, която ще приключи с човечеството», заяви Куртских в Минск на международната антитерористична конференция на най-високо ниво.

Според спецпредставителя, мащабите на терористичните акции с помощта на новите кибертехнологии стават наистина глобални и могат да се случат във всеки един момент. Във връзка с това той заяви, че «на човечеството не му е нужна голяма беда, за да премине към по-действено сътрудничество в борбата с тероризма и за обезпечаване на реална киберсигурност от всички необходими заплахи».

Русия, както каза Крутских, призовава към по-ефективно международното практическо сътрудничество в борбата със заплахата от тероризма, особено в цифровата епоха.

«Използването на информационно-кимуникацинните технологии от терористите — това е явно предизвикателство към международния мир и сигурност, това не е наказатела тема, това е политическа тема. Подобни действия създават заплаха за суверенитета на държавите и за напълно реална заплаха от намеса във вътрешните им работи», заяви той.

Крутских добави също, че Русия «е за нуждата да се изключи ситуацията, при която която и да е държава по свое усмотрение и без наличие на доказателства определя източника на киберзаплахи и нанася разрушителен наказателен удар, изкуствено пришивайки етикета «тероризъм» на цяла държава».

Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ;