3 септември 2019-Нюз Фронт.

Върховната Рада на Украйна отмени депутатския имунитет — 373 гласа «за».За президентския закон за измененията на член 80 от Конституцията на Украйна (по отношение на неприкосновеността на народните депутати, № 7203) гласуваха 373 от 404 народни депутати, регистрирани в заседателната зала.

 

Законът премахва нормата от член 80 от Конституцията на Украйна, гласящ, че на депутатите се
гарантира депутатска неприкосновеност.

Предвижда се също да се изключи от настоящото издание на основния закон нормата, че народните депутати „не могат да бъдат преследвани, задържани или арестувани без съгласието на Върховната Рада на Украйна“.

В същото време остава нормата, че народните депутати не носят юридическа отговорност за резултатите от гласуване или изявления в парламента и неговите органи, с изключение на отговорност за обида или клевета. Законът ще влезе в сила на 1 януари 2020 година.

 

Ася Иванова-Зуан

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ;