В обозримо бъдеще САЩ, които биха предпочели напълно да контролират европейския пазар, ще се наложи да го делят с нови конкуренти, което ще се превърне в сериозен удар не само по геополитическите интереси на Вашингтон, но и по икономиката на САЩ.

Това сподели немският журналист Флориан Ретцер в материала си за «Telepolis», посветен на автомагистралата «Меридиан», която ще съедини с Европа ключовия конкурент на САЩ — Китай.

Журналистът отбелязва, че този проект ще обезпечи създаването на най-краткия път от Азия в Европа. Той ще струва 9.5 млрд долара, но заинтересованите частни производители вече са поели разходите. Заедно с проекта «Път на коприната» «Меридиан» ще обезпечи на Русия статуса на икономически център от Португалия до Китай, подчертава авторът.

Това ще повлече след себе си разместване на полюсите на властта съвсем не в полза на САЩ. За Вашингтон това е истински кошмар, защото е алтернатива за контролираните от САЩ морски пътища.

Както отбелязва авторът, американското ръководство се опитва да раздели Русия от Европа от времето на Втората световна война, за да засили собственото си влияние. Всички опити за сближаване моментално биват пресичани, дори когато ставало дума за влизането ан Русия в НАТО. За разкола между Русия и Европа, подчертава авторът, съдействали и «цветните революции», а в момента за САЩ особено остро стои въпросът за «завземането» на страните от Източна Европа, защото на фона на обединяването на Европа, Русия и Азия американското влияние не може да бъде спасено дори чрез военните бази на териториите на съюзническите държави.

Петя Паликрушева

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;