Военноокръжна прокуратура — София ръководи досъдебно производство за престъпления по служба, извършени от висши офицери в Служба «Военна информация» /СВИ/ в Министерство на отбраната. Разследването е стартирало след извършена проверка от ДАНС и сигнали, изпратени от ръководството на ДАНС до главния прокурор. Това съобщи News.bg.

Събрани са доказателства за това, че в периода 1 април 2016 г. — 1 май 2019 г. са издадени 504 разрешения за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна с ниво на класификация «Секретно» и «Строго секретно» в нарушение на Закона за защита на класифицираната информация.

Разрешенията за достъп до класифицирана информация с ниво «Секретно» и «Строго секретно» са издадени от служител по сигурността на информацията в Служба «Военна информация»-МО, а не от компетентния орган — ръководителя на тази служба. Това е довело до нерегламентиран достъп до секретна информация, тъй като достъп е бил предоставен на 504 лица в нарушение на разпоредбите на закона.

Същите разрешения, издадени от некомпетентен орган, са довели до издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация /КИ/ на НАТО и ЕСот ДКСИ.

Тези факти са отразени в сигналите на ДАНС, станали причина за образуване на досъдебното производство.

В периода 01.04.2016 г. — 21.05.2018г. Директор на Служба «Военна информация» е бил о.р. бригаден генерал С.Д., а в периода 22.05.2018 г. — 01.05.2019 г. директор на службата е бригаден генерал П. А.

И двамата директори на службата за сигурност — С.Д. и П.А. не са изпълнили задълженията си по служба, регламентирани в чл. 24 ал.1 от Закона за военното разузнаване по ръководство, организиране и контролиране на дейностите по защита на класифицираната информация и допуснали служителите по сигурността на информацията в СВИ да издават разрешения за достъп за нива на класификация, които нямали право да издават, тъй като е изключително правомощие на директора на Служба «Военна информация» — МО.

На 30.05.2019 г. под ръководството на ВОП -София бившият директор на СВИ С.Д. и настоящият директор на службата П.А. са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления по служба — чл. 387 ал.1 от Наказателния кодекс и са им взети мерки за неотклонение «Подписка».

На 31.05.2019 г. ВОП — София е сигнализирала министъра на отбраната за това, че в качеството на обвиняем е привлечен настоящият директор на СВИ— П.А., с предложение за временно ограничаване на достъпа до КИ и отнемане на издаденото му разрешение за достъп, както и предприемане на действия за контрол и гарантиране спазването на ЗЗКИ в СВИ-МО.

От СВИ са изискани множество документи, включително и издадените незаконосъобразно разрешения за достъп до класифицирана информация в оригинал, извършени са разпити на 25 свидетели, назначена е техническа експертиза.

В хода на разследването се събират доказателства и за извършени злоупотреби с финансови средства и нарушения на Закона за обществените поръчки в Служба «Военна информация»- МО. Информация за това се съдържа отново в сигнали на ДАНС, оправени до прокуратурата.

ВОП -София е възложила на АДФИ извършване на финансова инспекция, резултатите от която се очакват.

Тагове: ; ; ; ; ;