Курската битка — велик пример за силата и мъжеството на съветските войници, за военното изкуство на съветските пълководци.

По своите мащаби, задействаните сили и средства, резултатите и военно-политическите последствия Курската битка е едно от ключовите сражения по време на Втората световна война и Великата Отечествена война. В историографията Курската битка се счита за най-великото танково сражение в историята на човечеството. В Курската битка участват около 2 милиона човека, 6 хиляди танка, 4 хиляди самолета, сражението полага «пътя към великите съветски настъпателни действия през 1944-1945 години».

След завършване на битката стратегическата инициатива окончателно преминава в ръцете на Червената армия, която продължила да освобождава страната от немските агресори и до края на войната превежда само настъпателни операции. Вермахтът по време на отстъплението си от територията на СССР започнал провеждането на политиката на «изпепелената земя».

 

Тагове: ; ; ; ;