В столицата на Русия продължава акцията «Москва — с грижа за историята» по приема на докумети и веществени източници от периода на Великата Отечествена война. В Главния архив на Москва е предаден на съхранение екземпляр от вестник «Червена звезда» от 24 юни 1941 година. В него е публикуван текстът на изявлението по радиото на комисаря по външните работи на СССР, заместник председателя на Совнаркома на СССР и член на Политбюрото на ЦК на ВКП (б) Вячеслав Михайлович Молотов. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия.

В радиоефира на 22 юни 1941 година той официално съобщи на съветския народ за нападението на нацистка Германия над СССР и обяви за началото на войната срещу агресора. Именно в това обръщение в първия ден на нападението на Германия над СССР войната получи името отечествена, по аналогия с Отечествената война пред 1812 година. По-късно в радиообръщение от 3 юли 1941 година на Йосиф Сталин към съветския народ войната беше наречена ВЕЛИКА, след което се появи официалното название — «Велика Отечествена война».

Крилатата стана фразата: «Нашето дело е право. Врагът ще бъде разбит. Победата ще бъде наша», която намери отражение в лицевата страна на медала «За победата над Германия във Великата Отечествена война 1941-1945»: «Нашето дело е право. Ние победихме».

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;