Съветът на ЕС съобщи, че е приел нова стратегия за Централна Азия.
Днешното решение осигурява нова политическа рамка за отношенията с държавите от Централна Азия в следващите години. Това съобщи БТА.

Новата стратегия е насочена към насърчаване на устойчивостта, напредъка и регионалното сътрудничество.
Съветът потвърждава готовността си за сключване на взаимоизгодни споразумения за сътрудничество със заинтересованите държави от региона.

Съветът посочва, че за тази цел е важна готовността на отделните държави от Централна Азия да укрепят демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава и независимостта на съдебната власт, както и да обновят икономиката, включително с подкрепа за частната инициатива в условията на свободен пазар. Съветът отбелязва общия интерес от задълбочаване на сътрудничеството за утвърждаване на мира в Афганистан.

Източник: Люксембург

Тагове: ; ; ; ;