На 8 юни 1943 година започва мащабната 3-дневна операция на съветските ВВС по унищожението на самолетите на противника по летищата — преди Курската битка.

Това е крупномащабна операция на съветските ВВС по време на Великата Отечествена война с цел завоюване на господство във въздуха в централния и южния участъци от съветско-германския фронт.

В съветската историческа наука операцията се признава за успешна: постигнатите резултати във въздушната операция обезпечили подобряването на въздушната обстановка за съветските Въоръжени сили в двата участъка от фронта. Показана била висока ефективност при нанасянето на едновременен масиран удар по летищата на противника на широк фронт. Подготовката и ходът на тази операция се изучавали мащабно и се отчитали при по-нататъшните действия на съветските ВВС по време на войната.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;