Ненавистта на Запада към Русия, която вече премина от категорията на обикновено отклонение от нормите в патология, се опита да изясни журналистът от Чехия Иржи Кобза.

В материала си, публикуван в изданието от Чехия Parlamentní Listy, журналистът отбелязва, че ненавистта на Запада към Русия е обусловена от цяла поредица от фактори, но на първо мястто е подкрепата на традиционните ценности, които вече дълго време целенасочено се ликвидират в Европа.

Не по-малко важно е съхранението на историческеата памет и подкрепата на патриотизма, които за разлика от Запада се култивират в Русия.

Журналистът съобщава на читателите от Чехия, че Русия е федерация на различни народи, които живеят в мир и съгласие, а това «означава много» за обикновените руснаци.

Авторът споделя също за това, че руснаците не подкрепят популярните на Запад «налудничав джендаризъм и краен феминизъм», както и пропагандата на секс-малцинствата, кампаниите за легализирането на наркотиците и провеждането на гей-паради.

Авторът отбелязва, че в Русия мъжете и жените са равноправни.

Завършвайки статията си, Иржи Кобза стига до извода, че Русия предизвиква ненавистта на Запада с демонстрацията на традиционните ценности, които западните либерали вече успели да задушат и почти да ликвидарт в своите страни.

Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;