На 4 май, 1935 година Йосиф Сталин за първи път произнесъл знаменитата и до днес фраза:

«Най-ценният капитал са хората.

Трябва да се разбере, че кадрите решават всичко!

Ще имаме добри и многобройни кадри в промишленоста, в селското стопанство, в транспорта, в армията, нашата страна ще бъде непобедима» (Стали в реч пред випускниците от военните академии на СССР).

Представяме ви много малка част от знаменитата реч на Сталин:

«Съветските ръководители трябва да проявяват най-грижовно отношение към работниците, към «малките» и «големи» работници, в която и област да работят те, да ги създават грижливо, да им помагат, когато те се нуждаят от подкрепа, да ги поощряват, когато те постигат успехи, да ги лансират напред…

Другари!

Вие завършихте висшата школа и получихте там първата си закалка.

Но университетът — това е само подготвителната ви степен.

Истинската закалка на кадрите се получава в живата работа, извън учебното заведение, в борбата с трудностите, при преодоляването на трудностите!

Помнете, другари, че само тези кадри са добри, които не се страхуват от трудноститие, които не се крият зад трудностите, а правят точно обратното — посрещат трудностите, за да ги преодолеят  и ликвидират.

Само в борбата с трудостите се коват истинските кадри.

Ако нашата армия има достатъчно на брой закалени кадри, тя ще бъде непобедима!»

Сталин

Подготви за печат: Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ;