Щурманите от всички флоти и военно-морски ВУЗ-ове към Министерството на отбраната на Русия преминаха през специални срещи на базата на филиала ВУНЦ към ВМФ «Военно-морска академия» в Калининград.

Офицерите обмениха опит в организирането на щурманското обезпечение на учебно-бойните мероприятия на корабните сили, а също споделиха за особеностите на работата си в зоните на отговорност на флота.

Към разгледаните въпроси спадаха щурманската подготовка на морските офицери от командния профил и усъвършенстване на материалната база на катедрите по корабоплаване към висшите военни учебни заведения към ВМФ.

Участниците посетиха курсантски занятия с използването на тренажори «Регел», бяха на тренировка на «главен команден пункт — боен информационен пост — щурман» с участието на екипажа на БДК «Калининград», а Балтийските щурмани посетиха съединение на ракетни кораби и катери от Балтийската военно-морска база.

На борда на най-новия малък ракетен кораб «Митищи» им бе показано вътрешнокорабно учение.

 

Тагове: ; ; ; ;