14 май 2019-Нюз Фронт.

По предложение на  ( Българско международно движение)БМД, се провежда гражданска инициатива, със заглавие Инициатива за граждански контрол срещу манипулирания, корпоративния, купения вот на евро-изборите на 26.05.2019 година.

 

В нея ще участват НПО и физически лица, споделящи идеята на инициативата.
Програмата за действие по Инициативата /работен вариант/, включва:

Разпространение по ИНТЕРНЕТ, СМИ, и чрез мрежата на участващите НПО, на ПАМЕТКА за най-често практикуваните нарушения на изборния кодекс с цел печелене на гласове за партийни листи в избирателната кампания.
Формиране на координационен център за реализиране на Инициативата, с участието на представители на БМД-София
Регистриране на наблюдатели за изборите от името на участваща в Инициативата НПО.
Срещи на координационния център, за уточняване организацията на работата и връзките с наблюдатели от провинцията. Изработване на хронограма на действия по време на изборите.
Уточняване разпределението на наблюдателите по избирателни секции в София и страната.
При възможност, среща на наблюдателите с координационния център в София по организационни въпроси и тактиката.
Участие на наблюдателите в деня на изборите по предварително уточнена схема на участие.
Среща на Координационния център за отчитане резултатите от изборите и работата по Инициативата.
София, 4.5.2019г.
БМД

ИЗБОРНИ МАШИНАЦИИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

Декларация СОСЗР ИЗБОРНИ МАШИНАЦИИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

Който иска да участва като наблюдател следва да попълни този образец от Молба-Декларация за регистрация може да се изпраща на адрес vcheytan@yandex.ru до вторник-вечер 14.05.2019.

Българско Международно Движение