«Мама умря на 13 май в 7.30 часа сутринта. Севичеви умряха. Умряха всички. Остана само Таня».

Из Блокаден дневник на Таня Савичева.

Татяна Николаевна Савичева е ученичка, която от началото на блокадата на Ленинград започва да води дневник. Почти цялото семейство на Таня Савичева загива в периода от декември 1941 до май 1942 година. В нейния дневник има девет страници, шест от които са датите на смъртта на нейни близки — майка, баба, сестра, брат и двама чичовци. Самата Таня умира при евакуацията. Блокадата преживяват само нейната по-голяма сестра Нина и по-големият й брат Михаил, благодарение на който дневникът на Таня Савичева оцелява и става един от символите на Великата Отечествена война.

Таня е изпратена при евакуцията в Детски дом номер 48 в Смолницки район, на 1300 километра от Ленинград. Там през 1942 година имало 125 деца. Всички те били физически крайно изтощени, с инфекциозни болести били пет от тях.

 

Тагове: ; ;