4 май 2019-Нюз Фронт.

Либералният световен ред, който продължава от края на Втората световна война до днес, бързо се разпада. Центърът на тежестта се измества от запад на изток, където Китай и Индия преживяват експлозивен растеж, а оживената Русия възстанови предишния си статус на надеждна световна суперсила.

Тези събития, съчетани с имперското пренапрежение на Америка и хроничната икономическа стагнация, сериозно подкопаха способността на САЩ да влияят върху събития или успешно да изпълняват собствените си стратегически цели. Тъй като контролът на Вашингтон върху световните дела продължава да отслабва и все повече и повече страни отхвърлят западния модел на развитие, сегашният ред постепенно ще отслаби изчистването на пътя към многополюсен свят, който се нуждае от нова архитектура на сигурността.

 

 

Във връзка с тази ситуация, ако Русия наистина иска да бъде на фона на предстоящите политически, икономически и социални трансформации на света, тя трябва да се съсредоточи върху формирането на идеологическа концепция, която може да се предложи на света. И което е по-важно, трябва да стане пример за неговото прилагане. За съжаление, днес, с изключение на някои отделни примери, които следват, не е сформирана цялостна картина на стратегическите цели (освен в някои изказвания на президента). И едва ли някой екип се занимава с това целенасочено. Това обърква много световни политици, които могат да се интегрират в обща програма за съвместни действия.

Западните елити, които не успяват да приемат тази нова динамика, продължават да правят безумни изявления, изразяващи страха си от бъдещето, в което САЩ вече не диктуват глобалната политика.

На конференция по сигурността в Мюнхен през 2019 година председателят Волфганг Ишингер подчерта много от тези теми. Ето откъс от неговата презента.

 

«Целият либерален световен ред сякаш се разпада по начин, по който никога не се е случвало преди това … Войната и насилието играят не само по-важна роля, но на хоризонта се очертава нова конфронтация на велики сили. За разлика от началото на 90-те, либералната демокрация и принципът на отворените пазари вече не се оспорва …В тази международна ситуация рискът от междудържавни войни между големите и средните сили ясно се е увеличил …. Това, което наблюдавахме на много места по света, беше рязкото увеличаване на възможността за войни, тоест, изключително рискови действия на ръба на бездната. — бездната на войната … Без значение къде ще погледнем , има безброй конфликти и кризи … основните части на международния ред се разпадат и не е ясно дали някой може да ги събере — дор и да иска. «(Мюнхенска конференция за сигурност)

 

Както отбелязахме по-рано, центърът на тежестта се измести от запад на изток, което е неоспорим факт, който не може да се отрече. Краткият еднополярен момент на Вашингтон, след разпадането на Съветския съюз през декември 1991 година, премина, а новите центрове на индустриална и финансова мощ набират скорост и постепенно настигат САЩ в области от жизненоважно значение за американското първенство.

Ася Иванова-Зуан

Българска редакция News Front.

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;