На 30 април 1945 година започва щурмът към Райхстага! На снимката виждате фрагмет от картината на В. Богаткин, нарисувана на базата на фронтовите скици в Берлин през май 1945 година.

Из спомени на участници в щурма:

«…от моята позиция на четвъртия етаж се виждаше следното: разхвърляните

по площада фигури на хора се вдигаха, прибягваха, падаха, отново се вдигаха или оставаха неподвижни.

Те стягаха обръча, като два магнита, към парадния вход и югозападния край на сградата, зад който се намираше скрития от очите ми депутатски вход.

Видях как над стълбите около дясната колона изведнъж започна да проблясква като алено петно Знамето».

Из спомените на Александър Бесараб, участник в Берлинската битка и завземането на Райхстага.

«Видахме как нашата пехота се движи вътре в райхстана от етаж на етаж.

Всеки боец имаше червено флагче или някакво червено парче, за да се обозначат завзетите етажи».

 

Тагове: ; ; ;