През месец май 1944 година са учредени медалите «За отбраната на Москва» (броят на наградените е над 1 милион), «За отбраната на Кавказ» (наградените са около 870 хиляди).

На обратната страна на двата медала има надпис:

«За нашата съветска родина».

С медала «За отбраната на Москва» са наградени всички участници в отбраната на Москва:
— всички военнослужещи и волнонаемни в състава на Съветската Армия и войските на НКВД, участващи в отбраната на Москва не по-малко от един месец за времето от 19 октомври 1941 година до 25 януари 1942 година.

  • военнослужещите от частите на Московската зона за ПВО и частите на МПВО, а също лицата от гражданското население — най-активните участници  в отбраната ан Москва от въздушните нальоти на противника, както и много други.

Тагове: ; ; ;