На 22 април 1929 година с подкрепата М. Горки в Москва се възобновява изданието «Литературен вестник» — най-напред като орган на Федерацията на обединението на съветските писатели, а след това, след I -ия Общосъюзен конгрес на съветските писатели — като орган на управлението на съветските писатели в СССР.

Това е съветско и руско ежеседмично литературно и обществено-политическо издание.

Логитипът на вестника е с профилите на Пушкин и Горки. Съвременният «Литературен вестник» официално обявява произхода си от «Литературен вестник» на Пушкин.

През 1932-1934 години вестникът става орган на Организационния комитет на Съюза на съветските писатели на СССР и РСФСР, след Първия конгрес на съветските писатели през 1934 година — орган на управлението на Съюза на писателите на СССР.

От януари 1942 година в резултат на обединяването с вестник «Съветско изкуство» се издава под името «Литература и изкуство», от ноември 1944 година предишното име е върнато.

Първата страница на изданието от 13 април 1961 година.

Тагове: ; ; ; ;