Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)

Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)В ДВОКУ се проведе конкурс за професионално майсторство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните войски на Русия. За пет дена представителите на шест отбора трябваше да покажат своите теоретични знания, да демонстрират военно-спортната си, тактическата и огневата подготовка.

Нивото на подготовка на бъдещите офицери бе проверена на уникалното трасе от 17 препятствия, ориентиране в местността, упражнения по радио-химическа и биологическа защите и оказване на първа помощ на бойното поле.

Първо място заеха стопаните на състезанието, на второ място се оказаха представителите на Военната академия от Смоленск, а на трето — курсаните от Московското висше общовойсково командно училище.

Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)

Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)

Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)

Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)

Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)

Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)

Конкурс за професионално майстойрство сред курсантите от ВУЗ-овете на Сухопътните сили на Русия (снимки)

Коментари:

Зареждане ...