През април 1943 година започва въздушното сражение над Кубан. На ден се извършват над 50 боя.

Във всеки от тях участват по 50-100 самолети.

Битката за Кубан е серия от мащабни битки на съветската авиация с германските самолети през април-юни 1943 година над долното течение на река Кубан, в Таманския полуостров и в Новорусийск по време на Великата Отечествена война.

Целта е да се използва стратегичското въздушно господство над германските войски в Кубан.

В съветската историография се разглежда като неразделна част от битката за Кавказ.

Съветската авиация получила пълно въздушно превъзходство в този сектор от съветско-германския фронт.