Бюрото по въпросите на демокрацията, правата на човека и труда към Държавния департамент на САЩ ще се заеме с повишаване на «медийната грамотност» в балтийските държави.
За целта от американския бюджет ще бъдат отделени $1,5 млн.
Държавният департамент на САЩ планира «да развие» и медиите в Сърбия.
Госдеп намерен повысить «медийную грамотность» в Прибалтике

  • Reuters

Вашингтон търси изпълнители сред НПО-тата, а също от висшите учебни заведения, които да научат жителите на Прибалтика «да установяват и анализират независимите, достоверните и висококачествените новини».

«Целта на Бюрото по въпросите на демокрацията, правата на човека и труда към Държавния департамент на САЩ е да повиши умението на обществеността от трите прибалтийски държави (Латвия, Литва и Естония) да възприемат критично различните средства за масова информация», се казва в описанието на гранта.

Както се отбелязва в документа, балтийските държави «се страят да помогнат на гражданите си да развият навиците си за борба с дезинформацията и фалшивите СМИ».

В рамките на гранта се планира създаването на учебни програма за медийна грамотност във ВУЗ-овете и курсове за журналисти, а също разработването заедно с министерството на съответната политика.

За целта САЩ отделят $1,5 млн.

Държавният департамент на САЩ има намерение също да акцентира върху СМИ в Сърбия, за целта Вашингтон е готов да похарчи още $200 хиляди.

Те са предназначени за местни медии, НПО, образователни организации и аналитични центрове, които разработват проекти в «подкрепа на свободата, разнообразието на СМИ и развитието на професионалните медийни организации» в тази страна.

Според политолога Александър Асафов, с помощта на подобни програми Вашингтон поддържа лоялността на обществените дейци, лансиращи в Прибалтика и на Балканите позициите на САЩ, в частност по отношение на Русия.

 

«Неголеми суми — това е инструмент да се плати лоялността на тези, които са я засулжили със своя «тежък ежедневен труд» в противопоставянето на Русия и «страшната заплаха», произлизаща от нея за страните от Прибалтика и целия цивилизован свят», каза експертът.

По-рано Вашингтон пусна подобен проект за борба с руската дезинформация в Македония.

За  $5 млн се планира да се работи с «независими журналисти» и да се внедрят етични стандарти в редакционната политика на македонските СМИ.

Петя Паликрушева

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;