Съвместно учение на Въздушно-десантните войски на Русия и силите за специални операции на Беларус=

То завърши в уляновския полигон в Поливна. Подбрали сме ярки кад,и от финалния епизод на маневрите.

По време на учението десантчиците усвоиха спецификата в организирането и функционирането на КПП, наблюдателниje постове, а също отработиха практически действия по отблъскване на нападение на група въоръжени сили върху охраняем обект.

 

«Считам, че всички задачи от учението бяха успешно изпълнени и всеки военнослужещ прояви максимум старание, усърдие и показа висок военен професионализъм», подчерта генерал-лейтенант Александър Вязников, ръководещ маневрите.

Общо в съвместните учениs взеха участие над 500 човека от личния  състав, до 100 броя военна и специална техника и около 20 хеликоптери от армейската авиация.

 

Тагове: ; ;