Над 70 хиляди екземпляра от «Православната енциплопедия» ще закупи Министерството на културата на Русия през 2019 година.

Новите томове от екциплопедията постъпват в библиотеките в Русия от 2001 година.

За времето на проекта в учрежденията на Русия са насочени над 900 хиляди книги.

Целта е да се обезпечи всяка библиотека с пълния комплект енциплопедии.

Православната енциплопедия се издава от църковно-научния център «Православна енциклопедия».

Ръководител на центъра е Сергей Кравец.

Целите на изданието са да се даде обемна информация за 2000 — годишната история и съвременното състояние на Православието, да се запознаят читателите с другите християнски конфесии, с нехристиянските религии, а също с явления от науката, културата, философията, изкуствата, политиката, които са свързани с религията.

Тагове: ; ; ;