11 март 2019-Нюз Фронт.

Главното мюфтийство разполага с 4700 имота, от които получава  приход над 30 милиона лева  годишно отнаеми и ренти. Информацията потвърди в предаването  „Тази сутрин” Николай Панков, началник на кабинета на председателя на Висшия мюсюлмански съвет Недим Генджев по повод скандала около опрощаването на дълг от над 8 милиона лева на Мюфтийството.

Самият Николай Панков потвърждава, че имотите се използват от представители на ДПС, а както знаем структури на ДПС, има в почти всички градове у нас, а парите от наемите и имотите, разбира се прибират на ръка. Тоест, ДПС прави добри пари в собствената ни държава, без да се отчита пред когото и да било, а ние, държавата, изведнъж великодушно вземаме и прощаваме и дълговете на Мюфтийството.

 

Отделен е въпросът защо това «опрощаване» се случва именно сега, и защо се прави по начин който очевидно заобикаля както Конституцията на Република България, така и президентът, който по Конституция може да взема подобни решения.

 

 

 

Главното мюфтийство в Република България и лично главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи са били в пряка връзка със съмнителната саудитска фондация «Ал-Уакф ал Ислями» и нейния управител Муафак Ал Асад.

Между двете страни е имало договорни отношения за наем, благодарствени писма, а главният мюфтия дори е взел на два пъти дарение в размер на 4000 щатски долара. Всичко това показват ексклузивни документи, предоставени на Господари на ефира от източник, пожелал анонимност.

 

 

За да не се случва така, че да забравяме, или някои чужди структури у нас да внушават «забравяне», любезно ще си напомним, че в страната ни има Конституция, и ще приложим определени извадки от нея. Така по-лесно ще може да се повдигне необходимият обществен резонанс, който да отмени опрощаването като неконституционно, и да последват също така арести на лицата носещи заплаха за националната сигурност на България.

 

Конституция на Република България

 

Чл. 1. 
(1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
Чл. 2. 
(1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания.
(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.
Чл. 3. 
Официалният език в републиката е българският.
Чл. 4. 
(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.
(3) (Нова — ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.
Чл. 5. 
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

 

Чл. 13.
(1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.
(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

 

 

Чл. 58. 
(1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.
(2) Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията и законите.
Чл. 59.
(1) Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона.
(2) (Изм. — ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.)Подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон.
Чл. 60. 
(1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
(2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.

 

Чл. 98.
Президентът на републиката:
1. насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание.
2. отправя обръщения към народа и Народното събрание.
3. сключва международни договори в случаите, определени със закон;
4. обнародва законите;
5. утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет;
6. назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на Министерския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в страната;
7. назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон;
8. награждава с ордени и медали;
9. дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;
10. предоставя убежище;
11. упражнява право на помилване;
12. опрощава несъбираеми държавни вземания;
13. наименува обекти с национално значение и населени места;
14. информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия.

 

 

Член 98 т.12- всички видяхте ли добре?

Българска редакция News Front.

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;