Донски казак, участник в Руско-турската освободителна война

Песен на панагюрските въстаници
Какво е ново, ново станало,
ново станало в Каменна Клисура?
Пустите клисурци станали московци,
а панагюрци — донски казаци!
Войвода им беше Гьорги Бенковски,
развява байрак Райна девойка.
Топове им бяха черешово дърво,
гюллета им бяха кантар тоиузи.
Топчето пукна — Европа се стресна,
Русия скокна Клисура да брани.

Тагове: ;