Снимката показва оказването на медицинска помощ на български опълченци по време на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 години.

Публикува се за първи път.

Най-ярката изява на Българското националноосвободително движение по време на Руско-турската война от 1877 – 1878 г. е сформирането и действията на Българското опълчение.

Руският Император утвърждава „Правила за създаването на Българското опълчение“.

Като основна задача на опълчението е определено оказването на съдействие на руските войски главно чрез поддържане на реда в освободените български земи.

Фактическото създаване на съединението започва на 31 март 1877 г.

Тагове: ; ; ;