На 18 февруари 1944 година излиза брой 200 от «Ди Вархайт» («Истината») — съветски вестник за немските войници.

Екземплярите на «Ди Вархайт» били насочени към войниците от вермахта, целта била да се предадат в плен.

Пропагандата била достатъчно интелигентна и насочена към немците в окопите:
«Татко е мъртъв! Долу Хитлер! Той направи това!»

От началото на войната СССР издава 18 седмичника на чужди едици, включително на немски.

От юли 1941 година политическата дирекция на Ленинградския фронт например публикува три подобни вестника: «Войнишка истина» в Германия, «Син на народа» във Финландия и «Нов вестник» в Швеция.

Последният е издаден от войници от финландската армия от шведски произход.

На Югозападния фронт се издават вестници, адресирани към немските и румънски войници.

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ;