В района на срутването на скалите на Бурейското водохранилище военните инженери на Русия извършиха взрив на над 15 тона тротил, за да разширят нормалния хидрологичен режим на язовира.

В района, в който се работи, е разположена станция за радиохимическа защита, която извършва мониторинт на състоянието на вредните вещества и замърсявания по всяко време на работата.

След всяка експлозия се вземат проби от водата и почвата за изследване концентрацията на вредни вещества.

Не са открити вещества, които имат отрицателно въздейстиве върху околната среда.

 

Тагове: ; ; ; ; ;