Развитието на военното дело помогна за създането на небивали технологични скокове в науката и техниката. Всичко започнало преди около 3500 години, когато се появило първото хладно оръжие за водене на ръкопашен бой.

С възникването на барута в древен Китай и с появата на огнестрелното оръжие започнала втората революция.

Бойните действия, извършвани по правилата на 2-та революция продължили цели 500 години.
Поредният скок се случва с появата на наземното въоръжение, което по своите характеристики е разнокалибрено, многозарядно и вече получава по-голяма далечина на стрелбата.
Следващата стъпка е появата на автоматичното оръжие, което бързо изтласква всички останали видове оръжия.
Въоръжените конфликти понастоящем имат стратегически размах.
 1945 година се ознаменува с появата на ядреното оръжие и с началото на безконтактната ракета и ядрената война от пето поколение.
В съвременния свят държавите, притежаващи лидерско оръжие, са в постоянна висока бойна готовност.
Понастоящем са в ход научни изследавния в посока началото на война от Шесто поколение.
Конфликтът на бъдещето

До 2018 година за лидер по изследванията  в сферата на военните разработки се считаше САЩ, които от 2003 година реализират бойните си системи, оценявани на 180 млрд долара.

Американците избраха 2 пътя на развитие — създаването на военна техника за бой в бързо променящи се условия (роботизация) и универсалност на военнослужещите по време на изпълнение на бойните операции.

Роботът-разузнавач изследва местността и жилищните сгради за най-голям риск.

Роботизираните системи са подходящи за употреба при разминиране.

Вече напълно активно се използавт бойни машини, управлявани от оператори, а в Сан Диего се проектира особен вид боен андроид с височина метър и половина, снабден с ръчна картечница.

Безпилотните самолети изпълняват полетите си на далечина 100 км от центъра им на управление.

Създават се отбранителни системи за унищожаване на тези апарати.

Усвояват са ракетоносци от ново поколение, снабдени с бойни лазери.

Налице е превъоръжаване с микровълново оръжие с цел поразяване на електронните системи на противника.

Създават се космически изтребители.

Планира се всеки войник да бъде способен да стане специалист  с широк профил и да бъде присъединен към единна мрежа на управление.

В Русия е разработен боен шлем, който притежава прибори за нощно виждане, топлинни датчици и средства за връзка.

Войниците на бъдещето ще получат и «нелетално оръжие», например лазери и енергийни излъчватели.

Неотменна част от гореказаното ще бъде информационната война.

Световната мрежа Интернет без съмнение ще стане бойно поле.

Информационна война: цели и функции:

 • eдинно командно управление
 • получаване на разузнавателна информация
 • електронна намеса
 • психологическо въздействие на населението
 • методи на хакерски натиск
 • икономическо въздействие
 • кибервойна

Съществуват няколко основни направления, по които в дадения момент се развиват военните технологии:

 • дистанционно управление с бой от единен център
 • нови образци роботизирана техника
 • разработка на оръжие за нанасянето на удар с висока точност
 • всестранно внедряване на БПЛА.
 • Употреба на лазерно оръжие, наред с микровълново и кинетично.
 • минироботи и киборги — живо същество с едновременна употребана механическа система.

Например, киборги- насекоми, създадени по пътя на влагането на свръхминиатюрни предаватели в техния организъм.

Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;