Това е значка на депутат от Върховния съвет на РСФСП и орден «Червено знаме».

Открити са редом до останките на военен в противотанков ров недалеко от Петербург през 2011 година.

Званието депутат от Върховния съвет на РСФСР тогава се тълкувало така: Защита интересите на гражданите до последната капка кръв.

На 19 декември 1917 година на заседание на Совнаркома при обсъждането на въпроса за стачка на служащите в правителствените учреждения Феликс Дзерджинский получил поръчение да формира особена комисия за изясняване възможностите за борба «чрез най-енергични революционни мерки».

И още на следващия ден — на 20 декември той изнесъл пред СНК доклад «За организирането и съставянето на комисия за борба със саботажа».

За председател на новия орган бил утвърден Дзерджински.

Той останал начело на организацията до нейното преобразуване в Главно политическо управление (ГПУ) през февруари 1922 година.

 

Тагове: ; ; ; ; ; ;