Пентагонът представи доклад за застрашени американски военни обекти поради промените на климата, съобщава електронното издание на американското списание Politico. Това съобщава Фокус.

Наводненията, сушата и горските пожари, причинени от изменението на климата, представляват пряка заплаха за две трети от американските военни съоръжения в страната. Съответната информация е изложена в доклада на Министерството на отбраната на САЩ, който беше изпратен до Конгреса.

Документът разглежда рисковете за най-малко 79 обекта, от които 53 са периодично повреждани от наводнения, 43 са засегнати от суша и 36 са редовно застрашавани от горски пожари.

Шест от тях са застрашени от превръщане в пустиня на терена, на който се намират, а два обекта са изправени пред ефекта на топене на вечната замръзналост.

В същото време експертите на Министерството на отбраната прогнозират, че в бъдеще още 60 обекта могат да бъдат наводнени, 48 може да бъдат засегнати от суша и 43 от горски пожари.
Авторите на този документ съобщават, че той не разглежда в пълна степен заплахите, защото ситуацията е анализирана в момента и е направена прогноза само за следващите 20 години. В документа също така се посочва, че изменението на климата е «катализатор на заплахата», който може да повлияе на приоритетите на Пентагона.

В него се казва, че Министерството на отбраната вече е започнало да предприема мерки за укрепване на военните бази, като взема предвид последиците от изменението на климата, включително при проектирането и изграждането на нови съоръжения.

Демократите в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, които вече се запознаха с подготвения документ, изразиха разочарование от информацията, съдържаща се в него.

Те се оплакват, че в документа не се посочва дори колко пари са необходими, за да се подготвят обектите, като се вземат предвид съществуващите заплахи.

„Въпреки че докладът за климата признава, че почти всички военни съоръжения са уязвими от последиците от изменението на климата и дава конкретни примери за такива въздействия, той дори не описва как да се премахнат съществуващите уязвимости“, коментираха конгресмените.

Превод и редакция: Юлиян Марков, Фокус

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;