Преди 205 години в Петербург се открива за общо посещение Императорската Публична библиотека.

Между другото, тя е първата от публичните библиотеки в Източна Европа.

Традицията да се събират книги съществувала още в Древната Рус, но до XVIII век нямало национална библиотека в Русия, макар в болшинството аристократични домове в държавата да имало частни колекции книги.

Държавните ведомствени библиотеки към Академията на науките или Академията на изкуствата били предназначени за просвещаването на дворяните, затова императрица Екатерина II «обърнала внимание на народното просвещение, откривайки държавни библиотеки и свободен достъп до всички книгохранилища».

 

 

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;