Развитието на науката и техниката в СССР позволи към края на 50-те години сериозно да се разгледа въпросът за полета на човека в космоса. В началото на 1959 година при президента на Академията на науките ан СССР М.В. Келдиш се провежда съвещание, по време на което въпросът за полета на човека в космоса вече се обсъжда конкретно, до темата «кой да полети?».

За успешното решаване на въпроса за полета на човека в космоса С.П. Каральов счита за необходимо създаването на Център за подготовката на космонавти.

Към края на 1959 година се взема окончателно решение за създаването на специален Център за подготовката на човек за космически полет.

На 11 януари 1960 година с директива на Главнокомандавщия ВВС К.А. Вершинин е организирана специална военна част, пред която е поставена задачата да подготви космонавт.

След три месеца в отрядите на космонавтите са зачислени 12-те първи кандидати за полет в космоса — Иван Аникеев, Валерий Биковски, Борис Волинов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин.

В последстиве тази част е преобразувана в Център за подговка на космонавти.

Петя Паликрушева

 

Тагове: ; ; ; ;