Космическият апарат за дистанционно зондиране на Земята «Ресурс-П» направи снимки на стартовия комплекс две минути преди пуска на ракета-носител «Съюз-2.1» със спътниците «Канопус-В» номер пет и номер шест, а също с попътното полезно натоварване.

Това съобщи Роскосмос.

Информацията от космическия апарат «Ресурс-П» ще се използва за селското, горското и водното стопанство, а също за мониторинг на районите при извънредни ситуации.

Информацията от спътниците се използва при създаването и обновлението на географски, тематични и топографски карти, за контрол над замърсяването и деградация на околната среда, за информационно обезпечение при търсене на нефт и други местонаходища на полезни изкопаеми. На базата на хиперспектрални спътникови снимки може да се определи дори зрелостта на пшеницата, активността на микрофлората във водоеми, степента на засоляване на почвата.

Тагове: ; ; ; ;