Хунтата в Украйна има пари за война, но няма пари за децата: Киев закрива училища

В Украйна могат да започнат да закриват училища и да съкращават учичители, поради недостиг на пари за заплати на педагозите, пише Strana.ua.
Както отбелязва изданието, проблемите около изплащането на заплатите са започнали още през пролетта, защото властите не са отчели повишаването на заплатите на учителите от 1 януари 2018 година.
В момента общият дълг е в рамките на милиарди гривни.
На места са се опитали да финансират работните заплати от фондове «за своя светка», но не всички райони имат възможност да направят това.
За да се компенсира недостигът на бюджетни средства, властите в страната на места са започнали да орязват допълнителните плащания на педагозите, които са били в рамките на 30 % от заплатата, а също да предлагат на родителите да платят за обучението на учениците.
Изданието добавя, че през октомври е бил направен опит да се преразпредели образоватиелният бюджет — в частност, да се вземат средства от програмата за подкрепа на децата «с особени образователни потребности», а също от така широко рекламираната програма «Ново украинско училище», за която е било закупено скопоструващо оборудване.
Както отбелязва членът на парламентарния комитет по образование Ирина Констанкевич, по такъв начин са погасени само 300 милиона гривни от общата задлъжнялост.
Според нея, главният проблем при заплатите на учителите се заключава в неефективната мрежа на училища.
В Украйна, според нея, имало много училища с ниска напълняемост на класовете и «излишни» учители.
Очаква се крупно задлъжняване по отношение учителските заплати, сумата ще надхвърли един милиард гривни.
Министерството планира да започне закриване на училища и съкращаване на учители.
Но това няма да бъде направено преди изборите, според украинките власти, защото ще бъде засегната «голяма част от електората (около 440 хиляди човека).
Но поради липсата на заплати, учителите вече са започнали да напускат сами.
Петя Паликрушева

Коментари:

Зареждане ...