За живота на св. Игнатий Богоносец, чиято памет Църквата чества на 20 декември, преди преминаването му към християнството няма сведения.

Преданието говори, че той е детето, което Спасителят посочва за пример на апостолите, спорещи за първенството си с думите: „… ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството небесно…».

Християнското си образование и възпитание светецът получава неподсредствено от Христовите ученици.

Със своите умствени и нравствени качества св. Игнатий изпъква сред другите вярващи. Ето защо светите апостоли го признават за достоен да заеме такава висока епископска катедра, каквато е Антиохийската.

Това е църквата, където „за пръв път учениците бидоха наречени християни». Неговата дейност като архипастир продължава 40 години.

През това време той мъдро управлява паството си и проповядвайки Евангелското благовестие, обръща мнозина към Христовата вяра.

Според свидетелството на Ориген св. Игнатий пръв въвежда в Антиохийската църква антифонното пеене (по образец на ангелското пение), което той се сдобил да чуе във видение. Пасомите наричат своя епископ Богоносец, защото според неговите думи той носи Бога в сърцето си.

След неуспешния опит на император Траян (98-117 г.) да накара светителя да се отрече от Христа и да участва в езическите тържества по случай императорските победи, епископът е осъден на мъченическа смърт. От Антиохия под стража св. Игнатий се отправя към Рим, където да се изпълни присъдата.

В Смирна той престоява дълго време и оттам изпраща своите послания до Ефесяни, Магнезийци, Тралийци и Римляни. Те са изворът, от който черпим сведения за отвеждането му в Рим.

В същността си писмата напомнят на християните да бъдат в пълно единение помежду си, да се покоряват на своя епископ и да се предпазват от появилите се лъжеучения. От Смирна осъденият е отведен в Троадо, където също престоява известно време и пише послания до християните от градовете, през които е минал, за да им благодари за оказаната му любов и съчувствие.

След това през Македония, Илирия и Брандизи пристига в Рим. Според езическия обичай в празничен ден св. Игнатий е отведен в римския амфитеатър и хвърлен на дивите зверове. Разкъсан от тях, той приема смъртта с достойнството на истински християнин, който предава душата си на Бога.

Християни събират костите му и ги връщат в Антиохия. Преди арабите да завземат Антиохия в 637 г. светите му мощи са пренесени отново в Рим, в храма „Св. Климент», където почиват и до днес. Този акт църквата чества на 29 януари.
Из книгата на Ана-Мария Кръстева «От Рождество до Възкресение»

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;