«Булгартрансгаз» подготвя обществена поръчка за разширение на газопреносната инфраструктура на дружеството, паралелно на северния (магистрален) газопровод, до българо-сръбска граница. Това съобщи БТА.

Договорът за възлагане на обществената поръчка ще влезе в сила, ако в резултат от проведената фаза 3 на процедурата «Оpen season» («Открит сезон») бъдат сключени обвързващи договори за резервиране на капацитет и бъде взето окончателно инвестиционно решение за реализация на проекта. Това отговори министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на днешния парламентарен контрол.

Относно преструктурирането на договора с «Газпромекспорт» този процес е в пряка зависимост от изхода на третата фаза на пазарния тест и съответно резервирането на капацитет, поясни енергийният министър.

Министър Петкова посочи, че вчера Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е публикувала доклад, който съдържа подробно описание на процедурата и има насрочено заседание за 19 декември, когато ще се обсъди започването на третата и ангажираща фаза на проекта за развитие и разширение на газопреносната система на «Булгартрансгаз».

Очаква се КЕВР да излезе с решение до 21 декември 2018 г.

Оттогава до 31 януари 2019 г. се предвижда «Булгартрансгаз» да проведе фаза 3 от процедурата «Открит сезон», като паралелно с това на 21 декември 2018 г. ще се обяви и обществената поръчка за реализацията на проекта.

на дъщерна компания на «Булгартрансгаз», която ще оперира газовата борса за осигуряване на подходящ пазар за осъществяване на газов хъб «Балкан», ще стане факт до края на 2018 г., добави Петкова. Следващата седмица се предвижда подписване на споразумение с Централноевропейския газов хъб. Това е компанията, която оперира борсите за търговия с природен газ в Австрия и Чехия. Споразумението ще съдържа сътрудничество по отношение на правната и регулаторната рамка, обмяна на опит и обучение на персонал.
По отношение на придобиването на акционерно участие в изграждане на LNG терминала в Александруполис са предприети необходимите действия и «Булгартрансгаз» ще придобие 20 процента от акционерния капитал в съвместното акционерно дружество, информира още министърът на енергетиката.

Тагове: ; ; ; ; ;