На 2 декември 1375 година българският монах Киприян (Киприян Българин) бил ръкоположен в сан митрополит Киевски и Литовски.

Митрополит Киприян (ок. 1330 — 16 септември 1406) — митрополит Киевски, Русски и Литовски (1375—1380), митрополит на Мала Русия и Литва  (1380—1389), митрополит Киевски и на цяла Русия  (1389—1406), е единственият от митрополитите на Владимиро-Московската Рус от XIV век християнски политически деец, който не се подчинил на Златната орда, писател, редактор, преводач и книгописец.

Киприян е роден около 1330 година в град Търново, столицата на Второто Българско царство.

Предполагат, че принадлежи на  болярския български род Цамблак, но единственото основание за това твърдение се съдържа в «Слово за митрополит Киприян», написано от Григорий Цамблак:
«Брат бяше нашему отцю».

Тази фраза е достатъчно основание, за да се счита Киприян  за принадлежащ към този род.

Но от контекста на самия документ е трудно да се каже какво е имал предвид авторът, наричайки го «брат на нашия баща».

Пълният текст звучи така:
«…Понеже и отец ваш, иж плачю вам предлежит вина, брат бяше нашему отцю».

Очевидно се има предвид цялото духовно родство на Кириян с българския патриарх Евтимий Търновски.

Годината на подстригване на Киприян  е неизвестна. Предполагат, че монашеският път в християнското служение той е започнал в Килифаревският манастар на Теодосий Търновски.

Няма съмнение за неговата близост с ученика  на Теодосий и бъдещ патриарх на България Евтимий Търновски.

Вероятно Киприян достатъчно рано е напуснал България и е заминал първо в Константинопол, а след това в Атон.

Около 1373 година Киприан е изпратен в Литва и в Рус за приемането на литовските, смоленските и тверските князе с митрополита на цяла Рус Алексей.

На 2 декември 1375 година патриарх Филотей ръкополага Киприян  за Киевски, Руски и Литовски митрополит , а патриаршеският събор постановил, че след смъртта на митрополит Алексей Киприян  трябва да бъде «митрополит на цяла Русия»..

Митрополит Киприан благословляет Дмитрия Донского и Владимира Серпуховского. Миниатюра XVII века.
Митрополит Киприян благославя Дмитрий Донский и Владимир Серпуховски.
Миниатюра от XVII век.
News Front

Тагове: ; ; ; ; ; ;