Съветът на ЕС одобри заключенията на Европейската комисия от докладите по Механизма за сътрудничество и проверка за Румъния и България и подчерта отново привързаността си към ценностите и принципите на ЕС, включително тези за правова държава и независимост на съдебната система, пише днес румънският вестник «Гъндул» за двудневната среща на лидерите на страните от ЕС в Брюксел.
Съветът припомня, че е необходимо постигнатият напредък в рамките на механизма да бъде необратим, така че Румъния и България да изпълнят по задоволителен начин поставените цели.

«В този смисъл съществуването на убедителни проверени резултати, ефективното прилагане и широката и постоянна, несъмнена политическа подкрепа за реформите, продължават да бъдат от особена важност», посочва Съветът, цитиран от «Гъндул».
Съветът подчертава, че Румъния трябва отново да установи позитивен темп на реформите и да действа бързо, особено по отношение на допълнителните ключови препоръки, отправени от Комисията за независимостта на съдебната система и съдебната реформа, борбата с корупцията на всички нива, както и по други въпроси на почтеността, подчертани в доклада.

В този контекст Съветът отново подчертава важността на «недвусмисления постоянен и всеобхватен политически ангажимент» за изпълнение на поставените от механизма цели, включително за политически консенсус за уважаване на независимостта на съдебната система в съответствие с ключовите препоръки, отправени от Комисията.

В този контекст Съветът подчертава също важността на Националната дирекция за борба с корупцията, пише «Гъндул» и публикува целия документ на Съвета на ЕС.

В него се посочва, че България е изпълнила три от поставените шест цели и че ако положителната тенденция по отношение на България продължи, Механизмът за сътрудничество и проверка ще бъде завършен. 
Съветът на ЕС посочва, че засега Механизмът за сътрудничество и проверка остава в сила и че очаква с интерес следващите доклади по него от Европейската комисия. Предвижда се те да бъдат публикувани през втората половина на 2019 г.

Тагове: ; ; ; ; ; ;