Направените разчети за броя на ползвателите на месечната финансова подкрепа, която влиза в сила от 1 януари 2019 година с новия Закон за хората с увреждания, показват, че около 640 хиляди ще получат финансово подпомагане. Това каза пред журналисти социалният министър Бисер Петков. Това съобщи БТА.

В момента около 500 хиляди получават интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания. Те ще продължат да получават финансова подкрепа, но в нови, значително по-високи размери. Освен тях, други около 140-150 хиляди души ще имат право на новата финансова подкрепа за хората с увреждания. Те до момента или не са имали право на интеграционна добавка, или не са се възползвали от нея заради малките й размери, уточни министър Бисер Петков.

Това са основно хора с трайно загубена работоспособност от 50 до 71 процента, които за първи път с новото законодателство ще имат право на финансова помощ, обвързана с линията на бедността. Те ще трябва да подадат заявления в Агенцията за социално подпомагане, за да получат помощта. За останалите около 500 хиляди АСП служебно ще отпуска новата финансова подкрепа, която е в по-голям размер и е обвързана с линията на бедност.

Министър Бисер Петков отново припомни, че според новия Закон за хората с увреждания, приет миналата седмица на второ четене от Народното събрание, от 1 януари 2019 година всички хора с трайни увреждания — всички, които имат експертно решение за 50 и над 50 процента вид и степен на увреждане или трайно загубена работоспособност, ще получават месечна финансова подкрепа, която е процент от линията на бедност .

Пет са групите, които са дефинирани в закона. Подкрепата е в най-висок размер за хората с над 90 процента с чужда помощ, които получават социално-инвалидни пенсии и които са в невъзможност да полагат труд и да получават доходи от труд. За тях тази допълнителна подкрепа ще е около 200 лева месечно.

НОИ и АСП , съвместно с «Български пощи» започват кампания за информиране за промените, които се отнасят за около 340 хиляди души, които в момента получават социално-инвалидни пенсии в непълен размер — 25 на сто. За тях т.нар четвъртинка от социално инвалидната пенсия ще бъде трансформирана в новата месечна финансова подкрепа, като помощта вече ще се изплаща от АСП, а не от НОИ към пенсиите на хората. Законът гарантира запазване на по-благоприятния размер на помощта, а за повечето хора финансовата подкрепа ще е по-висока, допълни Бисер Петков.

Експерти от МТСП и НОИ вече са имали работни срещи по повод промените. В пенсионните разпореждания, които ще бъдат изпратени от НОИ на всички хора, изрично ще бъде посочено, че помощта ще се получава занапред от АСП, а не към пенсиите. Офисите на НОИ, на АСП, на «Български пощи» също ще дават информация по темата, за да може всеки да разбере защо му отнема тази част от пенсията и какво ще получи срещу нея — месечна финансова подкрепа, която в повечето случаи е в по-голям размер, допълни министър Бисер Петков.

Тагове: ; ; ;