Началник щаба на ВМС на Индия адмирал Сунил Ланба по време на своята визита в Русия изнесе лекция за слушатели във Военната академия към Генералния щаб на ВС на РФ.

Гостът сподели за ролята на индийските ВМС в подкрепа на мира и стабилността в Южна Азия, запозна се със структурата на военното ВУЗ, с организицатията на учебния процес и с особеностите на обучение на военнослужещите от чуждите армии.

На срещата с командването на академията индийският военачалник високо оцени нивото на подготовка на випускниците на ВАГШ, изразявайки заинтересоваността на индийската страна за обучението на свои военнослужещи в специалния факултет на академията.

 

Тагове: ; ; ; ;