Уникални кадри от застъпването в опито-бойно дежурство на най-новите лазерни комплекси “Пересвет”, първите образци от които започнаха да постъпват във войската още през миналата година.

На 1 декември тази година в опитно-бойно дежурство застъпиха лазерните комплекси “Пересвет”, създадени на нови физически принципи.

Снабдяването на Въоръжените сили на Русия от 2017 година е в рамките на Държавната програма за въоръжаване. С постъпването във войската на лазерните комплекси е организирано и усвояването им от личния състав.

Личният състав на подразделенията, в които вече се намира най-новото оръжие, премина през преподготовка в базата на Военно-космическите сили А.Ф. Можайский и в предприятията от промишлеността, където личният състав придоби необходимите теоретични знания и практически навици. По време на усвояването на това съвременно въоръжение бойните части на лазерните комплекси отработиха действия с техниката, изпълнявайки мероприятия по разполагането и подготовката на въоръжението за употреба.

Тагове: ; ; ;