Автономните пускови установки ПГРК “Ярс” встъпиха в маршрутите на бойното патрулиране в Новосибирското ракетно съединение. След извършването на марша ракетчиците разположиха установките на полевите позиции и организираха бойно дежурство.

По време на занятията личният състав отработва въпросите по извеждането на ракетните комплекси на полевите позици, разсредоточаването на агрегатите, инженерното оборудване на позиците, организиране на маскировката и бойната охрана, както и други мероприятия.

В Новосибирск също бяха отработени въпросите по маскировката на подвижните ракетни комплекси.

Частите към бойните противодиверсионни машини “Тайфун М” обезпечиха охраната и отбраната на ракетните комплекси и организираха противодействие срещу диверсионни разузнавателни групи на условен противник.

Тагове: ; ; ; ;