Срещата на върха на Г-20 в Буенос Айрес завърши с финално комюнике, което е плод на компромиси. На фона на разногласията между страните по някои «горещи теми», излизането с обща декларация подчертава тяхното желание да покажат, че форумът е успешен, отбелязва ДПА.

Агенцията представя някои ключови компромиси и области на разногласия.
— Държавите от Г-20 се договориха да «подновят (своя) ангажимент да работят заедно за подобряване на един основан на правила международен ред». Тази формулировка бе възприета като отстъпка от страна на Съединените щати.
— Държавите се съгласиха също, че бежанските кризи по света трябва да бъдат уреждани чрез справяне с причините за тази принудителна миграция, в добавка към ангажимент за отговаряне на хуманитарните нужди на хората, принудени да напуснат своя дом.
— Изявлението не включва обещание за избягване на търговския протекционизъм. Също така не се споменава за честни търговски практики.
— Страните се съгласиха да проведат «необходимите реформи» на Световната търговска организация.
— По въпроса за климата, финалното комюнике отбелязва, че Съединените щати потвърждават оттеглянето си от Парижкото споразумение за климата, постигнато през 2015 г. Останалите страни от Г-20 обещаха да «продължат да се опитват да се справят с климатичните промени и едновременно с това да насърчават устойчивото развитие и икономическия растеж».
— Поети бяха освен това ангажименти за гарантиране на една здрава и стабилна международна финансова система, включително с данъчни политики и мерки срещу прането на пари.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;