Англосаксонските геополитици в своите империалистически стремежи, макар и да говорят за Стария свят и за приемственост в западноевропейската политическа култура, не са забравили, че винаги са искали да бъдат господари на света.

Формулата за господството над света и до днес не е изгубила смисъла си в САЩ.

Планът за завземането на света възниква през 1948 година, когато планетата лежи в руините след Втората световна война, а кръвта на нейните жертви още не е попила в земята…

Да видим част от Директивата на САЩ от 20/1 август 1948 година.

Военните действия с употребата на атомно оръжие, които САЩ планирали да започнат пет пъти (от 1949 година до средата на 70-те години) по различни причини и главно поради военното могъщество на СССР не се състояха.

СССР бе унищожен в резултат на полувековната студена война, която САЩ водеха по-умело, а също, както пишат самите американски политолозии, защото в СССР «имаше предатели».

В самия връх на съветската власт.

Да видим какви са основните задачи в Доктрината на САЩ от 1948 година.

  1. Да се намали мощта и влиянието на СССР до такива предели, при които той повече няма да представлява заплаха за света и стабилността на международната общност.
  2. Да се внесат фунтаментални промени в теорията и практиката на международните отношения, към които се придържа властта в СССР.

ТЕРИТОРИАЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА СЪВЕТСКАТА МОЩ И ВЛИЯНИЕ

Част от Директивата:

Съществуват две сфери, в които мощта и влиянието на Москва се простира извън границите на СССР във форми, нанасящи вреда на света и стабилността на международната общност.

Първата от тях — зоната на сетелитите.

Именно тази зона, в която растящото политическо влияние принадлежи на Кремъл.

В тази зона, която териториално като цяло е около СССР, решаващ фактор за установяването и подкрепата на съветската хегемония е присъствието или близостта до съветската въоръжена мощ.

Втората сфера обхваща отношенията между центъра на властта, СССР, с групите или партиите зад граница, извън пределите на зоната на сателитите, които общуват със СССР като с политически вдъхновител и съзнателно или не са лоялни към него.

За ефективното решаване на двете сфери трябва да се намали до разумни предели несъразмерната проява на съветската мощ.

Страните, влизащи в зоната на сателитите, трябва да получат помощ, за да се освободят от съветското господство и от съветското идеологическо влияние.

Трябва да бъде разобличен митът, който заставя милиони хора в страните, отдалечени от границите на СССР, да гледат на Москва като на изявен източник на надежда за човечеството, а следите от въздействието на този мит трябва да бъдат напълно и завинаги унищожени.

И в двата случая тези задачи могат принципно да бъдат решени без неизбежното пораждане на видими последствия, без непосредствено и решително да се засяга престижа на СССР.

Чрез меката сила и целенасоченото и последователно «отглеждане» на прeдатели на идеите на СССР.

Из Директивата на САЩ срещу СССР от 1948 година.

Петя Паликрушева

 

Тагове: ; ; ;