Най-ниското равнище на безработицата през октомври за последните 10 години отчете административната статистика на Агенцията по заетостта. Стойността на показателя през месеца е 5.9 на сто, като толкова ниско ниво за този период от годината не е отбелязвана от 2008 г. Това съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта. Това съобщи NOVA.

В сравнение със септември тази година се наблюдава минимално увеличение от 0.3 на сто. Броят на регистрираните безработни през месеца е общо 193 499.

36 143 са новорегистрираните през октомври, като от тях 1 932 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 57 106 чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др. Малко над 4 000 са тези, които са се регистрирали в бюрата по труда през октомври след завръщане от сезонна работа в чужбина.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи работа през месеца са били регистрирани 588 души от тези групи.
През десетия месец на годината общо 18 743 са постъпилите на работа, като 85.6 на сто от тях са устроени в реалната икономика. В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, в субсидирана заетост са включени 2 696 : 1 890 — по схеми на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», 557 — по програми и 249 по мерки за обучение и заетост.

От началото на годината общо 15 794 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности, а завършилите успешно са 14 440. Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 14 611, като 81.3 на сто от тях са в частния сектор.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29.7 на сто), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14.9 на сто), административните и спомагателните дейности (10 на сто), строителството (6.3 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (6 на сто) и др.

Най-търсените групи професии през месеца са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Тагове: ; ; ; ;