Идолът на руските войници – Михаил Скобелев

Той е трето поколение Скобелеви. Наричат го “идолът на руския войник, пълоковец, равен на Суворов”.

Той е героят на Плевен. За него са останали ярки характеристики: “естествен и човечен, несъкрушим дух, човек на действието”.

Кредото му било:
“Любов към отечеството, свободата, науката и славянството”.

Девизът му бил: “Само невъзможното е действително и възможно!”

Този човек е бил съмишленик на граф Игнатиев.

Нещо повече – негов поклонник.

В българските архиви също са запазени писма на правнучката на Кутузов. Някои от тях са отговор на съболезнованията й във връзка със смъртта на мъжа й:

“…Благото и величието на България до последните му дни бяха близко до сърцето на нашия скъп покойник…”.

“В моята мъка ме утешава мисълта, че неизменната любов на покойния към българите намира отклик в благородните им сърца”.

Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ; ;